Ludovica Ripa di Meana

KOUROS

Premio Viareggio Poesia 2002
KOUROS